BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i dva pocinkovana čelična profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku ćiriličnog slova P (peovka)  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


Savitljiva armatura BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.

Dužina elementa : 1,25 m , ostale dužine na zahtev
Širina kutije : 60,80,110,140,160,190,20,240 mm
Armatura ( fi ) : 8,10,12,14,16 mm
Razmak između peovki : 10,15,20,25,30 cm , ostali razmaci su dostupni na zahtev


Bindax-N , tip W - jednostruka šipka, okomita na kutiju

Bindax-N , tip WH - jednostruka šipka savijena za 90 stepeni . Šipke su  postavljene duž kutije.

Bindax-N , tip WS - jednostruka šipka savijena za 90 stepeni.

Bindax-N , tip H - kao standardna verija , Šipke su postavljene poprečno u odnosu na kutiju. Širina 60 ili 80 mm , jednostruka varijanta 

Bindax-N , tip BK 

Bindax-N , tip BA

Bindax-N , tip S

Bindax-N , tip KO

Bindax-N , tip K

Bindax-N , tip KH

Bindax-N , tip B

Bindax-N , tip BA+H

https://www.forbuild.eu/wp-content/uploads/2020/05/Bendable-reinforcement-BINDAX.pdf


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo