Terwa Loop  je dizajniran da poveže dva betonska elementa pomoću livenih loopbokova koji su vezani dodatkom armature u kombinaciji sa fugiranim spojem. Veza je u stanju da prenese vertikalne sile smicanja, poprečne smične sile, zatezne sile i njihove kombinacije u spojevima od zida do zida ili od zida do stuba. Ovaj sistem se sastoji od fleksibilne kablovske petlje montirane unutar čelične kutije koja takođe funkcioniše kao formirač šupljina. Petlja žičane užadi je napravljena od kabla visoke čvrstoće čiji su labavi krajevi utisnuti u čeličnu navlaku. Kutije se mogu zakucati na oplatu kroz rupe u čeličnoj kutiji. Nakon vađenja iz kalupa, petlje se lako izvlače uklanjanjem zaštitne trake.

 Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo