KONTAKT INFORMACIJE

Firma MiGor SpeacerS nalazi se u Beogradu, tačnije na adresi Vojvođanska 417c, opština Surčin. 


O PROIZVODIMA

Distanceri za armaturu se slobodno postvljaju na podlogu, što znači da se ne vrši nikakvo fiksiranje. Distanceri se fiksiraju za položenu armaturu (najčešće žicom) odnosno navlače na armaturu (u slučaju plastičnih pojedinačnih distancera).
Izbor distancera se vrši, pre svega na osnovu namene. Ukoliko se radi betoniranje manjih površina sa lakšim armaturama, u obzir dolaze pojedinačni plastični distanceri. Ukoliko se radovi izvode na većim površinama, znatno praktičniji su linijski distanceri zbog brzine i jednostavnosti. Kod većih opterećenja armature, razmatraju se betonski distanceri. Takođe, u obzir treba uzeti vrstu podloge na koju se distancer postavlja. U slučaju mekanih podloga (termoizolacija, hidroizolacija ili utanjajuće podloge) potrebno je izabrati distancer sa većom površinom naleganja radi izbegavanja utanjanja ili oštećenja podloge.
Metalni spiralni distancer - UKS ima ulogu odstojnika za dva sloja (zone) armature. Uglavnom se koristi na horizontalnim površinama ali je veoma praktična primena i na vertikalnim površinama - zidovima. U suštini, ovaj proizvod menja klasične "jahače" koji se tradicionalno koriste. Prednost je u brzini postavljanja i značajno manjoj težini. S obzirom da se armature naplaćuju po (kg), uštede mogu biti značajne.

Ukoliko imate još pitanja

mali_logo