Ankeri od 13 kN do 320 kN su izrađeni od čelika S355J2, a ankeri od 450 kN su od legiranog čelika. Ankeri u istoj grupi opterećenja su dostupna u različitim dužinama. Duži ankeri se postavljaju za smanjen razmak ivica ili za niske čvrstoće betona. Opterećenje ankera se prenosi na beton kroz stopu ankera.


T-slot anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/t-slot-anchor.html

T-double head anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/t-double-head-anchor.html

P-anker   https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/p-anchor.html

O-anker   https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/o-anchor.html

TSG- anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/tsg.html

TKSG- anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/tksg.html

TKA-anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/tka.html

TKS-anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/tks.html

TPA-anker https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/3d-t-slot-anchor-lifting-system/3d-lifting-anchors/tpa.html

 


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo