Ankeri od 13 kN do 320 kN su izrađeni od čelika S355J2, a ankeri od 450 kN su od legiranog čelika. Ankeri u istoj grupi opterećenja su dostupna u različitim dužinama. Duži ankeri se postavljaju za smanjen razmak ivica ili za niske čvrstoće betona. Opterećenje ankera se prenosi na beton kroz stopu ankera


TGK-M-EV - Talasaste podizne utičnice se koriste za podizanje umereno debelih prefabrikovanih elemenata

HBB-M-SS316 - Ankeri sa vijcima za podizanje su pogodni za plitke ugrađene elemente bez potrebe za repom za ojačanje

HSB-M-EV - Obične utičnice za podizanje i podizne utičnice sa ravnim krajem

HSR-M-EV - Obične utičnice za podizanje i podizne utičnice sa ravnim krajem za tanke betonske elemente

HSP-M-EV - Niskoprofilna utičnica za podizanje sa podnožjem

HBP-M-SS316 - Anker sa vijcima za podizanje HBP je napravljen od navojne čaure pričvršćene na standardni vijak i ploče za pričvršćivanje

https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/1d-threaded-anchor-lifting-system/1d-lifting-and-transport-anchors.html


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo