BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je ravna i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


Savitljiva armatura BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.


BINDAX-S , TIP WH : KUTIJA 60,80 mm / ARMATURA fi : 8,10,12 / RAZMAK  : 10,15,20,25,30

https://www.forbuild.eu/wp-content/uploads/2020/05/Bendable-reinforcement-BINDAX.pdf

 


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo