tFRAME | UNICO 73

tFRAME | UNICO 73


Ramovske skele, ovaj sistem daje mnogo više mogućnosti u kreiranju oblika konstrukcije skele.
Omogućavaju implementaciju fasadnih i samostojećih konstrukcija, radnih platformi, konstrukcija za reklamne banere, potpornih skela ili komunikacijskih šetališta.


PROČITAJ VIŠE
tFRAME | P74

tFRAME | P74


Ramovske skele, ovaj sistem daje mnogo više mogućnosti u kreiranju oblika konstrukcije skele.
Omogućavaju implementaciju fasadnih i samostojećih konstrukcija, radnih platformi, konstrukcija za reklamne banere, potpornih skela ili komunikacijskih šetališta.


PROČITAJ VIŠE
mali_logo