TIP S

TIP S


BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku ćiriličnog slova P (peovka)  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


PROČITAJ VIŠE
Tip WH

Tip WH


BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je ravna i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


PROČITAJ VIŠE
Tip N

Tip N


BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i dva pocinkovana čelična profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku ćiriličnog slova P (peovka)  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


PROČITAJ VIŠE
Tip W

Tip W


BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. 


PROČITAJ VIŠE
TIP H

TIP H


BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku kuke  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i u kutiji i pokrivene plastičnom trakom.


PROČITAJ VIŠE
mali_logo